Sundheds Nyt / DOLOL og TRAMADOL

Tramadol og andre opioider ændrer udleveringsstatus. Oprettet 15. december 2017


Udleveringsbestemmelserne for en række opioider bliver fra januar 2018 ændret. Det betyder, at de fremover bliver underlagt en særlig overvågning, der bliver brugt til de lægemidler, som eksempelvis indeholder euforiserende stoffer eller er forbundet med risiko for misbrug og afhængighed.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der er behov for at ensrette udleveringsbestemmelserne for opioider. 

Derfor bliver alle opioider, med undtagelse af kodein-kombinationspræparater, såkaldte A§4 lægemidler (kopieringspligtige). 

At et lægemiddel får udleveringsbestemmelse A§4 betyder, at det bliver underlagt en særlig overvågning, da det eksempelvis indeholder euforiserende stoffer eller er forbundet med risiko for misbrug og afhængighed. Ændringer træder i kraft d. 1. januar 2018. 

Læs mere i artiklen ”Flere opioider bliver kopieringspligtige (A§4)” i Nyt fra Lægemiddelstyrelsen, oktober 2017.

Ændringen i udleveringsbestemmelsen skyldes, at der er kommet et større fokus på afhængighedsskabende lægemidler. Lægemiddelstyrelsen har derfor vurderet, at der var behov for at ensrette udleveringsbestemmelserne for opioider. 

”Dette tiltag understøtter Sundhedsstyrelsens fokus på øget opmærksomhed ved iværksættelse og opfølgning på behandling med opioider” udtaler Specialkonsulent Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på smertebehandling. Læs mere om Sundhedsstyrelsens initiativer på vores hjemmeside

Damsgaards Lægeklinik | CVR: 3280 2400 | Mads Clausensvej 13, afsnit 4, 6430 Nordborg - Danmark | Tlf.: 74 49 16 49