Sundheds Nyt / Medicin og ansvar

Medicinbestilling

1. sept. 2017
Notat fra region syddanmark omkring samarbejde om receptfornyelse mellem forskellige behandler. Her er et uddrag af notatet:

Anbefaling fra Det regionale lægemiddelråd:

Når en læge ordinerer et lægemiddel har han/hun det faglige ansvar for denne behandling, indtil den er afsluttet eller overdraget. En pt kan have flere forskelliger behandlingsforløb og man derfor kan se at en læge har ansvaret for noget medicin og en anden læge har ansvaret for noget andet. Med dette følger at behandlingsansvarlige læge selv udsteder recepter på de relevante lægemidler med pakningsstørrelser og reiteration frem til næste planlage kontrol.

Dette gælder uanset om behandlingen skal fortsætte i special læge regi eller overgå til egen læge.

Er dette ikke sket, bør patienten eller den der argere på patientens vegne, rette henvendelse til behandlingsansvarlige læge eller afdeling, for at få udstedt recept.

Som udgangspunkt bør hverken egen læge, speciallæge eller syghuslæge forny recepter "for hinanden", uanset om det i pågældende øjeblik synes praktisk.

   For din egen sikkerhed vil vi nu håndhæve, at den læge der har udskrevet din medicin og er ansvarlig for din behandling, skal sørge for at du har medicin.

Det betyder at så længe du følges i et ambulatorie eller hos en special læge er det den behandlingsansvarlige læge der skal sørge for du har medicin frem til jeres næste møde. Dette ikke for at gøre livet mere besværlig for dig, men for at sikre dig, at du får den rette dosis medicin.

Damsgaards Lægeklinik | CVR: 3280 2400 | Mads Clausensvej 13, afsnit 4, 6430 Nordborg - Danmark | Tlf.: 74 49 16 49